Rozměry základové desky. Hloubka výkopu byla cca 80 cm.Základ byl vykopán po obvodu,  ostrůvky uprostřed zůstaly.

----------------------------------------------------------------------------------------

Rozměry pro řez šamotových cihel použitých na hlavní klenbu

----------------------------------------------------------------------------------------

Rošt krbu a popelník

Rozmístění komínu a vzdálenost od střechy altánu.

   

 

-------------------------------------------------------------------------------

Okótované rozměry krbu (zelená čára na dvířkách a otvorech označuje hloubku)

-------------------------------------------------------------------------------

Rošt v topeništi udírny